บริการจดทะเบียนบริษัท

  • รับจดทะเบียนหจก/บริษัท
  • เรามีบริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท บริการจดทะเบียนการค้า สำนักงานบัญชี ทั่วประเทศ สามารถจัดส่งเอกสาร และจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การเปิดบริษัทใหม่ของท่านเป็นไป อย่างราบรื่น

บริการที่คุณลูกค้าจะได้จากเรา คือ

  1. ดำเนินการให้ตั้งแต่จองชื่อในระบบกรมพัฒฯ จนถึงขั้นตอนจดทะเบียน
  2. ตราประทับแบบธรรมดา 1 อัน
  3. สำเนาเอกสารฉบับจดตั้ง กรมพัฒฯ
  4. เลขผู้ใช้ E-filling ทั้งกรมพัฒฯ และกรมสรรพากร
  • รับจดทะเบียนประกันสังคม
  • เรามีทีมงานมืออาชีพบริการให้คำปรึกษาในด้านการจดทะเบียนประกันสังคม การเดินเรื่องเอกสารและการยื่นเอกสารแก่สำนักงานประกันสังคมช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินการเรื่องต่างๆด้วยตนเอง
  • รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

งานบริการรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) คือหัวใจสำคัญของเรา เรายินดีให้บริการแก่คุณลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม