คุณวรกร ไหลหรั่ง

ชื่อ-นามสกุล คุณวรกร  ไหลหรั่ง
ความชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้ง คดีแพ่งและคดีอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
การศึกษา

 

Ø นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาลัยวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 20  หลักสูตรการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (พระราชบัญญัติล้มละลาย) และหลักสูตรพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ 1. กรรมการสภาทนายความภาค 1 ( 2 สมัย )

2. ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร

3. ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี

4. สมาคมเครือข่ายทนายไซเบอร์